Heroes Gallery

Here are a short interviews with human rights defenders and civil society activists of the largest NGOs in Belarus.

 

Enira Branitskaya

Sergey Drozdovsky

Anna Gerasimova

Vladimir Matskevich

Raisa Mikhailovskaya

Tatiana Revyaka

Igor Rynkevich

Irina Sukhiy

Vlad Velichko